Корисничка поддршка

Прескенирање на каналите и фабрички поставки кај DVB-T рисиверот KAON 1701D

1. DVB-T рисивер KAON 1701D (00:00)

2. Како да направите пребарување на каналите кај DVB-T рисиверот KAON 1701D (00:31)

3. Како да направите фабрички ресет кај DVB-T рисиверот  KAON 1701D (01:47)

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања