Корисничка поддршка

На кој начин ќе ми се наплатат активирањето и деактивирањето на дополнителните услуги или пакети преку апликацијата Мојот А1?

Пред активација/купување на дополнителните пакети и/или останати услуги во апликацијата Мојот А1 имате можност да ја видите цената на пакетите или услугите и да го потврдите активирањето. По извршената успешна активација цената на избраниот пакет или услуга ќе Ви биде фактурирана во Вашата месечна сметка.


Доколку сте припејд корисник наплатата за активирање на дополнителни пакети и услуги се прави во моментот на активација и износот се одзема од Вашиот кредит.
 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања