Корисничка поддршка

Дали се менува договорната обврска на мобилната линија доколку активирам пакет Combo односно пакет со повеќе услуги?

Договорната обврска на мобилната линија не се менува туку се прави само активација на пакетот Combo и со тоа се вклучува мобилната линија во самиот пакет. Мобилната линија ќе добива Combo кредит само откога ќе го обнови договорот. 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања