Корисничка поддршка

Што е Combo Box и кои се предностите на оваа услуга?

Combo Box е едноставно решение за пристап до фиксни услуги – телефонија и фиксен интернет преку брзо и едноставно поврзување во Вашиот дом.

Предноста се состои во тоа што уредот којшто го добивате работи безжично, а можете да го користите во било кој дел од Македонија на две различни адреси. Уредот е многу едноставен за користење само се вклучува во струја и спремен е за користење (plug&play).

Combo Box користи LTE (4G)/3G (мобилна технологија).

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања