Корисничка поддршка

Како можам да ја проверам сметката во тековниот месец?

Тековната состојба на Вашата сметка можете да ја проверите на следниот начин:

  • доколку се најавите на мобилната апликација “Мојот А1” во делот “Состојба”,
  • доколку се најавите на веб порталот “Мојот А1” и ja изберете опцијата “Мои сметки- Преглед”,
  • доколку испратите бесплатна СМС порака со текст “SMETKA” на бројот 1278.

Моменталната состојба е од информативен карактер и не вклучува месечни претплати, еднократни надоместоци, попусти или трошоци направени во роаминг. 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања