Корисничка поддршка

Каде можам да ги видам моите платени сметки?

Со најава на мобилната апликација Мојот А1 или преку веб порталот Мојот А1 имате целосен преглед на издадените сметки од последните 12 месеци како и детален преглед (повици и настани) на сметките издадени во последните 5 месеци

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања