Корисничка поддршка

Како да ја платам мојата сметка

Вашата А1 сметка можете да ја платите брзо и едноставно без дополнителна провизија:

 • преку мобилната апликација "Мојот A1", во делот „Сметки”
 • со најава на веб порталот “Мојот А1”, во делот „Сметки”
 • преку нашата Веб-страница, на следниот линк: www.a1.mk/plati-smetka
 • сите А1 продажни места (на каса, или преку платомат)

Дополнително Вашата А1 сметка можете да ја платите и во:


• пошта со приложување на Вашата А1 сметка или вирмански (со уплатница)
• банка, електронски, шалтерски или вирмански на било која од следниве трансакциски сметки:
NLB Банка 210-0706831002-12,
Стопанска банка 200-0029212758-54,
Комерцијална банка 300-0000038962-35
• преку банкомат на Стопанска банка или НЛБ банка
 

Доколку плаќате вирмански, преку Пошта/Банка потребно е на уплатницата да ги внесете следните податоци:

 • во полето "Трансакциска сметка на налогопримач", внесете една од трансакциските сметки на А1 (коишто се наведени и во Вашата електронска и хартиена сметка) – НЛБ Банка 210-0706831002-12, Стопанска банка 200-0029212758-54, Комерцијална банка 300-0000038962-35.
 • во полето “Повикување на број”, задолжително внесете го точниот број на Вашата A1 сметка, којашто ја плаќате, без дополнителен текст

 

12 цифрениот број на Вашата А1 сметка можете да го најдете: 

 • на мобилната апликација “Mојот А1”, во делот „Сметки“ (при избор на сметката за соодветен месец, во делот „Информации за сметка“)
 • на веб апликацијата “Мојот А1” во делот “Сметки” (во колоната со име назив „Број на сметка“)
 • во e-mail пораката испратена од А1 (доколку сте регистирани за добивање електронски сметки)
 • на Вашата А1 сметка (електронска и печатена)
 • со испраќање СМС со каква било содржина од Вашиот телефонски број на бесплатниот број 14 500 при што ќе добиете повратна порака, со информации за бројот на сметка (оваа услуга важи само за физички лица, корисници на мобилни линии)
 • доколку се јавите во контакт центарот на А1 на телефонскиот број 077 1234

Погледнете го Видео туториалот кој ќе Ви помогне како онлајн да ја платите Вашата сметка - чекор по чекор:

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања