Корисничка поддршка

Како да направам промена на адреса на којашто ми пристигнуваат хартиените сметки?

Ве молиме посетете го најблискиот А1 продажен салон каде што со Ваш валиден документ за лична идентификација ќе биде направена потребната промена на адресата за достава на хартиените сметки.


Деловните корисници освен документ за лична идентификација на управителот потребно е да приложат печат од правниот субјект.
 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања