Посебна зона

Посебна зона – без локација на територија на една држава.

Користење роаминг услуги од оператори без локација на територија на една држава, т.е. од следните оператори:

  • Maritime Communications – оператор од Норвешка кој обезбедува услуги на одредени туристички бродови – крузери
  • Thuraya – оператор од Обединети Арапски Емирати кој обезбедува услуги преку сателит
  • Vodafone Malta Maritime – оператор од Малта кој обезбедува услуги на одредени туристички бродови – крузери
  • Aeromobile AS – оператор од Норвешка кој обезбедува услуги достапни во комерцијални воздухополови кај одредени авиопревозници

Комерцијални услови:

  • Цената за појдовни повици во роаминг во оваа зона е 212 ден/мин, додека за дојдовни повици изнесува100 ден/мин.
  • Цена за испратена СМС порака е 55 ден. додека за цената за остварен мобилен интернет сообраќај е 99 ден/100 KB.
  • Интервалот на тарифирање на повици е 60/60 секунди, додека интервал за тарифирање на податочниот сообраќај е 100KB. Сите цени се со вклучен ДДВ.