Роаминг пакети

 

Со пакетите A1 Roam Surf и кога сте во странство може да го водите бизнисот исто како и да сте дома!

Роаминг пакети A1 Roam Surf XXL A1 Roam Surf XL A1 Roam Surf L
Вклучено 10GB 3GB 500MB
Цена за активација 999 ден. 499 ден. 249 ден.
Достапен во  33 земји / оператори во Европа
Важност на пакетот 30 дена од момент на активација
Начин на активација Со SMS со текст START XXL на 140999 Со SMS со текст START XL на 140999 Со SMS со текст START L на 140999
Тарифен интервал 100 KB

Со активирање на  било кој од пакетите, имате целосна контрола на трошоците за интернет во роаминг, бидејќи откако ќе го потрошите вклучениот интернет во роаминг во пакетот или тарифата, пристапот до интернет автоматски ќе биде прекинат. За да продолжите да користите интернет во роаминг, може да активирате дополнителен роаминг пакет. Доколку преминете на мрежата на роаминг-оператор што не е вклучен во пакетот, пристапот до интернет ќе Ви биде прекинат и ќе добиете насоки со SMS-порака како да продолжите со користење интернет во роаминг.

Проверка на преостанатиот интернет во роаминг од пакетите, може да направите преку мобилната апликација Мојот А1 или со испраќање на SMS порака со текст STATUS INTERNET на бројот 1490.

Пакетите A1 Roam Surf важат за одредени оператори во Европа, меѓу кои: A1 Србија, A1 Бугарија, IPKO Косово, Telenor Црна Гора, A1 Хрватска, Vodafone во Грција, Албанија, Турција, Италија, Германија, Шпанија и други.

За повеќе информации јавете се на 077 1234.


A1 Roam Surf - за безгрижно патување во цела Европа, САД и Русија

Сурфајте безгрижно каде и да патувате во Европа, САД и Русија! ! Во зависност од Вашите потреби, одберете и активирајте еден од интернет роаминг-пакетите A1 Roam Surf S или A1 Roam Surf M.

Роаминг пакети A1 Roam Surf S A1 Roam Surf M
Вклучен интернет 50МB 200МB
Цена за активација 399 ден. 699 ден.
Важност на пакетот 30 дена од момент на активација
Начин на активација Со SMS со текст START S на 140999 Со SMS со текст START M на 140999
Тарифен интервал 100 KB

Список на земји и партнери каде што важат пакетите A1 Roam Surf S и M.

И со овие пакети A1 Roam Surf имате целосна контрола на интернет трошоците во роаминг бидејќи откако ќе го потрошите вклучениот интернет во пакетот, пристапот до интернет автоматски ќе биде прекинат. Ова превентивно исклучување трае 30 дена од активирање на пакетот. За да продолжите да користите интернет во роаминг, може да активирате дополнителен роаминг-пакет. При активирање дополнителен роаминг-пакет, ќе добиете SMS-известување дека дополнителниот пакет е активиран.
За да проверите колку преостанат интернет имате во роаминг, испратете SMS порака со текст STATUS INTERNET на бројот 1490.

Корисниците можат истовремено да имаат 10 активни роаминг интернет-пакети. Доколку го активирате Вашиот пакет од Македонија, SMS-пораката за активација е бесплатна, во спротивно таа се наплатува во согласност со ценовникот за роаминг услуги. Доколку не сакате да користите мобилен интернет во роаминг, може да го деактивирате преку апликацијата Mojot A1 или со повик во Контакт центар на 077 1234. За повеќе информации јавете се во Контакт центарот на 077 1234.

 

Каде и да патувате овие празници, јавете се дома кога и да посакате! Патувајте во Европа и истовремено останете во контакт со сите што Ви значат!

Со A1 Roam All добивате 30 минути за разговор кон сите мрежи во Македонија, кон земјата на посета, како и за дојдовни роаминг повици, 30 SMS пораки, како и 30 MB за безгрижно сурфање во роаминг, сето тоа за само 690 денари. Пакетите A1 Roam All Ви нудат неколку опции за разговори, SMS пораки и интернет во роаминг, во зависност од Вашите потреби.

Со роаминг-пакетите A1 Roam All имате целосна контрола на трошоците за интернет во роаминг. Откако ќе го потрошите вклучениот интернет во пакетот, пристапот до интернет ќе биде прекинат и со тоа Вие ќе бидете заштитени од несакани трошоци во период од 30 дена од активирањето. За да продолжите да користите интернет во роаминг, можете повторно да активирате дополнителен роаминг-пакет. Исто така, доколку преминете во мрежата на роаминг-оператор што не е вклучен во пакетот, пристапот до интернет ќе Ви биде прекинат и ќе добиете насоки со SMS-порака како да продолжите со користење интернет во роаминг.

Одберете пакет A1 Roam All што најмногу Ви одговара и уживајте во зимските патувања!

  A1 Roam All S A1 Roam All M A1 Roam All L
Интервалот на тарифирање за разговори е 60 секунди, а за интернет 100 KB.
Пакетите се валидни 30 дена од датумот на активација.
За активација на роаминг пакетите преку SMS од Македонија пораката не се наплаќа, додека за активација на пакет преку SMS порака испратена од роаминг, пораката се наплаќа според стандардната цена за испраќање SMS порака од роаминг - 14 денари со вклучен ДДВ.
Еднократен надоместок (ден.) 390 690 1490
Вклучени минути за појдовни роаминг разговори кон Македонија и земја на посета и примање на дојдовни роаминг повици 10 30 60
Вклучени SMS пораки од роаминг 10 30 60
Вклучен интернет сообраќај во роаминг (MB) 10 30 60
SMS активација на 077140111 со текст: START ALL S START ALL M START ALL L
Цените се со вклучен ДДВ.
 
  • Ќе добиете SMS-известување дека дополнителниот пакет е активиран.
  • Роаминг пакетите можат да ги активираат сите постпејд корисници кои имаат активна роаминг услуга. Корисниците можат истовремено да имаат 5 активни роаминг интернет-пакети.
  • При испраќање MMS пораки, големината на испратената ММС порака се одзема од интернетот вклучен во пакетот, додека MMS пораката се наплаќа 17,7 денари со вклучен ДДВ.
  • И со овие пакети A1 Roam All имате целосна контрола на интернет трошоците во роаминг бидејќи откако ќе го потрошите вклучениот интернет во пакетот, пристапот до интернет автоматски ќе биде прекинат. Ова превентивно исклучување трае 30 дена од активирање на пакетот. За да продолжите да користите интернет во роаминг, може да активирате дополнителен роаминг-пакет. При активирање дополнителен роаминг-пакет, ќе добиете SMS-известување дека дополнителниот пакет е активиран.
 

Тука можете да го погледнете целиот список на земји и партнери каде што важат пакетите. A1 Roam All

За повеќе информации јавете се во Контакт центарот на 077 1234

 

Со новите бизнис пакети A1 Roam Talk за разговори во роаминг, може да го водите бизнисот исто како да сте дома, каде и да патувате во Европа! Пакетите A1 Roam Talk Ви овозможуваат опуштени патувања, со истовремено водење на бизнисот.

Oдберете и активирајте пакет A1 Roam Talk што најмногу Ви одговара и добивате минути за разговор што може да ги користите секогаш кога сте на бизнис патување.

A1 Roam Talk - пакети за разговори во роаминг A1 Roam Talk
S
A1 Roam Talk
M
Пакетите A1 Roam Talk важат во 50 оператори во Европа, САД и Русија меѓу кои: A1 Србија, A1 Бугарија, A1 Хрватска, Vodafone во Грција, Албанија, Турција, Италија, Германија, Шпанија, AT&T од САД, Beeline од Русија и други. Минутите вклучени во пакетот се однесуваат на појдовни и дојдовни повици кон Македонија и земјата на посета. Интервалот на тарифирање за разговори е 60 секунди. За активација на роаминг пакетите преку SMS од Македонија, пораката не се наплаќа, додека за активација на пакет преку SMS-порака пратена од роаминг, пораката се наплаќа во согласност со ценовникот за роаминг услуги
Месечна претплата 590 ден. еднократно 1.190 ден. еднократно
Вклучени минути 50 минути 120 минути
Период на важност 30 дена по активацијата 30 дена по активацијата
Начин на активација SMS со текст START S на 140 454 SMS со текст START М на 140 454
Земји во кои важи пакетот 50 оператори во Европа, САД и Русија 50 оператори во  Европа, САД и Русија

Цените се со вклучен ДДВ.

Тука ќе го најдете целосниот список на земји и на партнери каде што важат пакетите A1 Roam Talk.

За повеќе информации јавете се во Контакт центарот на 077 1234