A1 Combo

Пакети за Вашиот бизнис

A1 Combo е комплетна решение за Вашата компанија. Со новите пакети A1 Combo Neo добивате:

 • најголем избор на HD-телевизиски канали, со најбогата филмска содржина,
 • интернет за Вашата компанија со брзини до 100Mbps,
 • бесплатна фиксна линија со неограничени разговори кон сите национални фиксни мрежи,
 • телевизија каде и да сте со A1 Xplore TV и
 • до 3 мобилни линии со дополнителен попуст на претплатата.

A1 Combo Neo 4 - пакети со телевизија, интернет, фиксна и мобилна линија

A1 Combo NEO 4L
Интерактивна телевизија
 • A1 Видеотека бесплатно 24 месеци
 • до 150 канали (до 30 HD)
 • Вклучени ТВ-пакет:
  HBO Premium, Cinestar Premiere HD Max, Balkan 8+ или DigitAlb Family
 • 2 ТВ-приклучоци
Неограничен интернет
 • до 100/5 Mbps (download/upload)
Фиксна линија
 • Неограничени разговори кон сите национални фиксни мрежи
Мобилна линија
 • до 3 мобилни линии во пакетот со вклучен 10% попуст
A1 Xplore TV бесплатно
2.737ден./мес.
A1 Combo NEO 4S
Интерактивна телевизија
 • A1 Видеотека бесплатно 3 месеци
 • до 90 канали (до 15 HD)
 • Вклучен ТВ-пакет:
  Sport
 • 1 ТВ-приклучок
Неограничен интернет
 • до 30/1 Mbps (download/upload)
Фиксна линија
 • Неограничени разговори кон сите национални фиксни мрежи
Мобилна линија
 • до 2 мобилни линии во пакетот со вклучен 10% попуст
A1 Xplore TV бесплатно
1.249 ден./мес.

Изберете пакет A1 Combo Neo 4 според потребите на Вашата компанија и заштедете на сите поединечни услуги.

Со A1 Combo Neo имате можност да активирате дополнителни пакети за разговори во зависност од потребите на Вашата компанија.

Во реоните со LAN покриеност максималната брзина изнесува 60 Mbps.

Понудата важи за сите нови и за постојни корисници, со избор на A1 Combo Neo пакет со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци.

Понудата за пакетите A1 Combo Neo со наведени интернет-брзини и број на ТВ-канали е достапна во Скопје, Битола, Тетово, Гостивар, Куманово, Велес, Кочани, Штип, Радовиш и во Прилеп, на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

За локациите каде што нема кабелска достапност, одберете некоја од понудите на A1 Combo Lite.

Пакетите може да ги нарачате со бесплатно јавување на 0800 78 787 или онлајн.

A1 Combo Lite

Пакети за Вашиот бизнис

A1 Combo Lite е комплетна забава за Вашата компанија. Со новите пакети A1 Combo Lite Neo добивате:

 • дигитална телевизија што можете да ја носите со себе каде и да патувате во Македонија,
 • стабилен интернет за Вашата компанија,
 • бесплатна фиксна линија со неограничени разговори кон сите национални фиксни мрежи,
 • телевизија каде и да сте со A1 Xplore TV и
 • до 3 мобилни линии со дополнителен попуст на претплатата.

A1 Combo Lite Neo 3 - пакети со интернет, фиксна линија, телевизија и мобилна линија

A1 Combo LiteNEO 4L
Телевизија
 • до 60 канали
 • Вклучени ТВ-пакети:
  Extra Paket Plus со вклучени канали Cinestar Premiere 1 и 2, Sport Klub 3, 4, 5 и два канали за возрасни
 • 2 ТВ-приклучоци
Неограничен интернет
 • до 40/40 Mbps (download/upload)
Фиксна линија
 • Неограничени разговори кон сите национални фиксни мрежи
Мобилна линија
 • до 3 мобилни линии во пакетот со вклучен 10% попуст
A1 Xplore TV бесплатно
2.737ден./мес.
A1 Combo LiteNEO 4S
Телевизија
 • до 50 канали
 • 1 ТВ-приклучок
Неограничен интернет
 • до 10/1 Mbps (download/upload)
Фиксна линија
 • Неограничени разговори кон сите национални фиксни мрежи
Мобилна линија
 • до 2 мобилни линии во пакетот со вклучен 10% попуст
A1 Xplore TV бесплатно
1.249 ден./мес.

Изберете пакет A1 Combo Lite Neo 4 според потребите на Вашата компанија и заштедете на сите поединечни услуги.

Со A1 Combo Neo Lite имате можност да активирате дополнителни пакети за разговори во зависност од потребите на Вашата компанија.

Понудата за пакетите A1 Combo Lite Neo е достапна за сите нови и за постојни корисници со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

Еднократниот надоместок за почетно приклучување на услугите изнесува 1.499 денари.

Јавете се на бесплатниот број 0800 78 787 и нарачајте ја Вашата комбинација или направете онлајн нарачка.