Чекор 1
2
3
4

Ажурирање согласности

Потврдете ги Вашите согласности и бидете во тек со најновите понуди, промоции, услуги и пакети на А1.

Пополнете ги следните полиња

Ве молиме внесете ги последните 4 цифри од ЕМБГ од потписникот на договорот или со кој е направена регистрација.