Без грижи

Осигурување за Вашиот нов смартфон


Сигурноста на Вашиот телефон нека Ви биде една грижа помалку!

Знаеме колку ги користиме телефоните за секојдневните потреби и на кој начин, поради непредвидени околности, случајно може да се оштетат. За да не останете без Вашиот смартфон кога најмногу Ви треба, сега може да го осигурите и да го заштитите од она што не е вклучено во гаранцијата.

Осигурете го својот нов уред од ненамерни физички оштетувања, кршење на екранот, влага, оштетување од вода, дефекти.

 

ПРОМОТИВНО!

Со купување на подолу прикажаните модели, добивате 3 месеци бесплатно осигурување.

 

Цената на месечната претплата зависи од основната цена на уредот.

 

Нивоа Основна цена на уред (ден.)
Од
До Месечна премија за осигурување (ден.) Учество во штета (ден.)
1 - 5.999 49 399
2 6.000 11.999 99 899
3 12.000 22.999 149 1.499
4 23.000 36.999 249 2.499
5 37.000 94.999 549 4.999

 

  • Осигурувањето може да го активирате во кој било A1 центар при купувањето нов уред.
  • Уредот може да се осигури на одредено време, по Ваша одлука, без обврзувачки договор на 24 месеци.
  • Месечната претплата, како и учеството во штета се одредуваат врз основа на продажната цена на уредот и ќе бидат наплатени на Вашата мобилна сметка.
  • Претплатата е месечна и важи од датумот на осигурување за следните 30 дена.

Што да направите во случај на штета

  • Јавете се во Корисничката поддршка за осигурување на бројот 0800 5 1111 и пријавете ја штетата.
  • Однесете го осигурениот уред во најблиското продажно место на A1.
  • Оштетениот уред ќе биде пратен на сервис.
  • Кога уредот е поправен или заменет за нов, ќе добиете известување за да го подигнете на истото продажно место каде што сте го доставиле.

Телефоните од A1 се осигурени од страна на Кроација Осигурување во согласност со Условите и карактеристиките на производот купен преку мобилниот оператор A1 Македонија ДООЕЛ Скопје. Врз основа на осигурувањето, уредот ќе биде поправен или заменет за нов, но не може да се вратат пари во вредноста на уредот. Договорот за осигурување започнува на точниот датум и време како што е наведено во Договорот за осигурување (потврдата за осигурување). Корисникот плаќа учество во штета при секое пријавување дефект на телефонот.