Активација на е-сметка

Дајте го својот придонес во зачувување на околината, со активирање на услугата "Електронска сметка"!

Со оваа услуга, сметката повеќе нема да ја добивате во хартиена форма, туку на Вашата e-mail адреса ќе добиете:

  • број на фактура, како и износот на Вашата месечна сметка
  • PDF документ од Вашата месечна фактура

Услугата може да биде активирана на еден од следниве начини:

  • со активација преку мобилната апликација "Мојот A1", во делот „Сметки"
  • со активација преку веб-сервисот "Мојот А1"
  • со испраќање на бесплатна СМС-порака со содржина “START”, на бројот 140 410.

По активацијата, следната издадена сметка, ќе Ви биде доставена на Вашата e-mail адреса.