Корисничка поддршка

Зошто ми се продолжува пакетот автоматски?

Доколку на сметката имаш доволно кредит за повторна активација на пакетот, пакетот автоматски се продолжува зависно од неговата валидност (1 ден, 7 дена или 30 дена), доколку истиот не го деактивараш.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања