Корисничка поддршка

Што е грејс период?

Кога картичката се наоѓа во грејс период, корисникот нема можност да прима дојдовни повици и да прави појдовни повици. Картичката влегува во грејс период кога не е дополнето кредит подолг временски период. Потребно е да дополните минимум 100мкд за да се активира картичката повторно во двата правци.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања