Корисничка поддршка

Како да активирам пакет?

Пакет за разговори или интернет може да се активира со повик кон Говорниот автомат на бројот 1414 или преку апликацијата Мојот А1 (мобилна верзија или веб портал) во делот „Пакети”.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања