Корисничка поддршка

Како да ја активирам/вклучам услугата роаминг?

Роаминг услугата е основна опција која е активирана/вклучена од страна на операторот, освен ако не е поинаку побарано. Роаминг услугите се исти како и оние кои ги користите дома- разговори, мобилен интернет, SMS и MMS.

Проверка на роаминг услугата дали е активна може да се направи преку апликацијата Мојот А1 (мобилна апликација) во делот „Пакети“.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања