Корисничка поддршка

Како да го прилагодам телефонот за користење на мобилен интернет?

За да можете да користите мобилен интернет, потребно е да се направат прилагодувања на Вашиот мобилен уред со Android оперативен систем. Кај некои уреди, тоа се прави Автоматски при вметнување на A1 SIM картичка, додека кај некои уреди подесувањата се прават рачно.

Пристапи во телефонот во полето Settings –More – Mobile Networks – Access Point Names.

Притиснете на симболот „+“ во горниот десен агол.

Во полето „APN“ внесете internet.

Другите полиња не е потребно да ги подесувате т.е потребно е да останат празни.

Во горниот десен агол притиснете ги трите точки и одберете ја опцијата „Save” со што системот ќе ги сними подесувањата и ќе Ве врати во полето „APNs”.

 

За да можете да користите мобилен интернет, потребно е да се направат прилагодувања на Вашиот мобилен уред со iOS оперативен систем. Кај некои уреди, тоа се прави Автоматски при вметнување на A1 SIM картичка, додека кај некои уреди подесувањата се прават рачно.

Притиснете „Settings” потоа „Cellular”

Потоа, притиснете „Cellular Data Network” и ќе излезе листа која треба да ја пополните.

Во горниот дел на менито, во субменито „Cellular Data” во полето „APN" внесете „internet“.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања