Корисничка поддршка

Зошто не ја добивам сметката?

Доколку имате активно електронска сметка и истата не ви е доставена во Inbox, направете проверка во фолдерите „Junk, Spam или Other“ и пристигната порака од „a1-noreply@a1.mk“ и означете ја дека не е Spam за во иднина истите да ги добивате во полето „Inbox“.

Доколку сметката не се доставува на Вашата адреса во хартиена форма, Ве молиме проверката направете ја во најблискиот А1 продажен салон или со повик во контакт центарот на телефонскиот број 077 1234.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања