Корисничка поддршка

Како да добијам A1 Net Sef?

A1 Net Sef e Ваш личен сеф за интернет, каде што ќе Ви биде сочуван неискористениот месечен, национален интернет од Вашата тарифа и ќе можете да го користите кога и да Ви треба.

А1 Net Sef го добивате со активација или обнова на одредени тарифни модели од A1 Neo/Neo SIM портфолиото (M/L/XL) како и A1 Neon/Neon SIM.

Зачуваниот интернет во А1 Net Sef, започнувате да го користите, од моментот кога ќе го потрошите интернетот, вклучен во претплатата.

Преку апликацијата Мојот А1, можете, постојано, да следите колку интернет имате потрошено од вклучениот интернет во Вашата тарифа и колку сте зачувале во Вашиот А1 Net Sef.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања