Корисничка поддршка

Како да се поврзете и како да направите промени на Wi-Fi мрежата од модемот Technicolor 7200

1. Како да се поврзете на Wi-Fi  мрежата од модемот Technicolor TC7200 (00:00)

2. Како да ги промените името и лозинката на Wi-Fi  мрежата од модемот Technicolor TC7200 (01:11)

 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања