Корисничка поддршка

Добивам информација дека сум во грејс период, што значи тоа?

Кога картичката се наоѓа во грејс период, корисникот нема можност да прима дојдовни повици и да прави појдовни повици. Картичката влегува во грејс период кога не е дополнет кредит подолг временски период. Потребно е да дополните минимум 100 МКД, за повторно да се активира картичката во двата правци.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања