Корисничка поддршка

По секој повик сакам да добивам информација за состојбата на сметката на припејд бројот. Што да направам?

Kорисникот може со краток код да вклучи да му пристига промена на состојбата на сметката по секој остварен наплатен сообраќај со внесување на следниов код во вашиот телефон *102# и притисни ја слушалката за повик. Деактивација на истата услуга се прави со следниот код #102# и притисни ја слушалката за повик.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања