Корисничка поддршка

Пратена ми е една порака којашто ја добивам неколкупати.

Ве молиме рестартирајте го Вашиот телефон со вклучување и исклучување, а потоа извадете ја и вметнете ја СИМ-картичката одново. Доколку тоа не Ви помогне направете рачно промена на операторот што го користите во моментот. 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања