Корисничка поддршка

Како ми се наплаќа MMS во странство?

Примените MMS-пораки се наплаќаат по цената на сообраќај за интернет. Испратените MMS-пораки се наплаќаат по цената на сообраќајот за интернет плус цената за испратена -порака според ценовникот за национален сообраќај. Една MMS-порака може да содржи до 300KB. 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања