Корисничка поддршка

Кои документи ми се потребни за да го продолжам договорот за деловни корисници?

Потребно е да приложите на увид валиден документ за лична идентификација од потписникот на постоечкиот договор- законски застапник, вработен или трето лице, којшто е овластен преку нотарски заведено полномошно како и валиден печат од правниот субјект.


Овие документи ги приложувате преку Вашиот бизнис агент односно во најблискиот А1 продажен салон.
 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања