Корисничка поддршка

Испраќање на барање преку мобилната апликација.

Корисниците коишто имаат потреба да стапат во комуникација со А1 или пак се соочуваат со било каква потешкотија во користењето на услугите од А1 имаат можност да испратат барање до А1 Контакт центарот без разлика дали се најавени во апликацијата или не.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања