Корисничка поддршка

Како да добијам привилегии за Master кориснички профил за бизнис линии?

Бизнис корисниците можат да добијат Мaster кориснички профил со потпишување на соодветен документ во најблискиот А1 продажен салон при што Мастер привилегии за кориснички профил може да побара само потписникот на договорот.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања