Корисничка поддршка

Корисник сум на фиксен пакет како да креирам кориснички профил на Mojot A1?

Доколку сте корисник на фиксна услуга или пакет овозможен од A1 можете самостојно да си креирате кориснички профил преку мобилната апликација.


Креирањето на профил се прави преку фиксниот претплатнички број додека верификацијата е преку СМС код којшто се праќа на мобилниот контакт број од договорот.
 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања