Корисничка поддршка

Дали може на различни компјутери да го користам интернет-стикот?

Да, интернет-стикот може да се користи на кој било уред којшто ги исполнува условите за инсталација, но потребно е да се направи нова инсталација на софтверот. 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања