Корисничка поддршка

Што е потребно за да користам 4G LTE?

За да се користи 4G LTE мрежата на операторот потребно е да имате А1 uSIM-картичка тарифен модел којшто поддржува 4G телефонски уред што поддржува 4G LTE на 800 или 1800 Mhz и да се наоѓате на подрачје со 4G LTE покриеност.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања