Корисничка поддршка

Кои документи ми се потребни за склучување на претплатнички договор доколку сум странски државјанин?

Доколку сте странски државјанин а сакате број во постпејд линија во А1 Македонија потребни Ви се следниве документи:


• пасош;
• дозвола за престој, или лична карта за странец;
• потврда за вработување со потпис и печат од компанијата каде што е вработен не постара од 30 дена потврдувајќи го престојот државата, најмалку дванаесет месеци од датата на потврдата за вработување.
 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања