Корисничка поддршка

Дали може да префрлам телефонски број од друг оператор во А1?

Секако можете да го пренесете Вашиот постоечки телефонски број од друг оператор со истиот префикс во А1 при што потребно е да го посетите најблиското А1 продажно место и потпишете барање за склучување на претплатнички договор со пренесување на број за што веднаш ќе Ви биде издадена СИМ картичка. По одобрување на барањето СИМ картичката ќе ви биде активирана со истиот телефонски број.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања