Корисничка поддршка

Каде да го најдам бројот на издадената сметка?

12 цифрениот број на Вашата А1 сметка можете да го најдете на мобилната апликација “Mојот А1” во делот „Сметки“ (при избор на сметката за соодветен месец во делот „Информации за сметка“). На веб апликацијата “Мојот А1” во делот “Сметки” (во колоната со име „Број на сметка“) исто така во e-mail пораката испратена од А1 (доколку сте регистирани за добивање на електронски сметки). Бројот може да го најдете на Вашата А1 сметка (електронска и печатена) со испраќање на СМС со каква било содржина од Вашиот телефонски број на бесплатниот број 14 500 при што ќе добиете повратна порака со информации за бројот на сметката (оваа услуга важи само за физички лица, корисници на мобилни линии) и доколку се јавите во контакт центарот на А1 на телефонскиот број 077 1234.
 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања