A1 Combo Box

Поврзи го твојот бизнис онлајн каде било во Македонија!

Со новиот пакет A1 Combo Box добивате брз интернет за Вашата канцеларија заедно со фиксна линија за само 599 ден./месечно. Само приклучете го уредот во струја и може веднаш да почнете да ги користите услугите.

Искомбинирајте A1 Combo Box со телевизија и мобилна линија и заштедете.

A1 Combo Box 2

100GB

национален интернет
20/1Mbps

 

0.9 ден./мин
кон сите фиксни мрежи
599
ден./месечно

Услугите интернет и фиксна телефонија преку A1 Combo Box може да се користат само на адресата пријавена од корисникот. Понудата важи со договор склучен на 24 месеци.

По надминување на вклучениот интернет, брзината се намалува na 2/1 Mbps.

Дополнителен интернет пакет со брзина до 20 Mbps

Можете да активирате дополнителен пакет со 50GB интернет со брзина до 20 Mbps, за 299 ден./месечно. За активација јавете се на 077 1234 или повелете во продажен салон.