Припејд
Тарифни пакети

Сурфај секаде слободно со интернет-пакетите во A1 Припејд

Лајкувај, постирај, гледај видеа, играј онлајн игри и биди секогаш со твоите пријатели на сите социјални мрежи. Со A1 интернет-пакетите имаш постојано интернет, каде и да си. Избери го твојот пакет, активирај со бесплатна SMS-порака и добиј интернет колку што ти е тебе потребно за да бидеш постојано онлајн. Пакетите се достапни за сите нови и постојни A1 Припејд корисници.

Месечен пакет 15GB 50GB

Вклучен интернет сообраќај 15 50GB интернет за 30 дена
999 ден.
Повеќе

Месечен пакет 15GB 50GB

SMS број за активација / деактивација
на бројот 1410

Активирај
50GB

Деактивирај
STOP 50GB

Месечен пакет 20GB

Вклучен интернет сообраќај 20GB интернет за 30 дена
299 ден.
Повеќе

Месечен пакет 20GB

SMS број за активација / деактивација
на бројот 1410

Активирај
20GB

Деактивирај
STOP 20GB

Месечен пакет 6GB 15GB

Вклучен интернет сообраќај 6 15GB интернет за 30 дена
399 ден.
Повеќе

Месечен пакет 6GB 15GB

SMS број за активација / деактивација
на бројот 1410

Активирај
15GB

Деактивирај
STOP 15GB

Месечен пакет 2GB 3GB

Вклучен интернет сообраќај 2 3GB интернет за 30 дена
199 ден.
Повеќе

Месечен пакет 2GB 3GB

SMS број за активација / деактивација
на бројот 1410

Активирај
3GB

Деактивирај
STOP 3GB

Месечен пакет 500MB 1GB

Вклучен интернет сообраќај 500MB 1GB интернет за 30 дена
99 ден.
Повеќе

Месечен пакет 500MB 1GB

SMS број за активација / деактивација
на бројот 1410

Активирај
1GB

Деактивирај
STOP 1GB

Неделен пакет 200MB 400MB

Вклучен интернет сообраќај 200 400MB интернет за 7 дена
49 ден.
Повеќе

Неделен пакет 200MB 400MB

SMS број за активација / деактивација
на бројот 1410

Активирај
NEDELA 200MB

Деактивирај
STOP NEDELEN 200MB

Неделен пакет 2GB

Вклучен интернет сообраќај 2GB интернет за 7 дена
119 ден.
Повеќе

Неделен пакет 2GB

SMS број за активација / деактивација
на бројот 1410

Активирај
PROMO

Деактивирај
STOP PROMO

Неделен пакет 1GB

Вклучен интернет сообраќај 1GB интернет за 7 дена
79 ден.
Повеќе

Неделен пакет 1GB

SMS број за активација / деактивација
на бројот 1410

Активирај
NEDELA 1GB

Деактивирај
STOP NEDELEN 1GB

Дневен пакет 500MB 1GB

Вклучен интернет сообраќај 500MB 1GB интернет за 24 часа
39 ден.
Повеќе

Дневен пакет 500MB

SMS број за активација / деактивација
на бројот 1410

Активирај
DEN PROMO START

Деактивирај
STOP DNEVEN 1GB

Дневен пакет 100MB

Вклучен интернет сообраќај 100MB интернет за 24 часа
19 ден.
Повеќе

Дневен пакет

SMS број за активација / деактивација
на бројот 1410

Активирај
DEN START

Деактивирај
STOP DNEVEN 100MB

 

По искористување на вклучениот интернет во пакетот, корисниците нема да имаат пристап на интернет до истек на валидноста на тековниот пакет, или пак, за да продолжат со користење интернет, можат дополнително да активираат некој од интернет-пакетите - дневен, неделен или месечен пакет. Корисниците можат истовремено да имаат активирано неколку пакети што вклучуваат интернет сообраќај.

Активираниот пакет автоматски се обновува по истекот на неговата валидност доколку имаш доволно кредит на твојата сметка. Ќе добиеш SMS-известување дека пакетот е активиран.

Корисниците на Џабест тарифен модел, за активација на пакетите треба да испратат SMS на 181 со текст DNEVEN NET (za дневен пакет со 100MB), START NEDELA 1GB (за неделен пакет со 1GB), START NEDELA 200MB (за неделен пакет со 200MB), START MESEC 1GB (за месечен пакет со 1GB) или START MESEC 3GB (за месечен пакет со 3GB). Доколку не сакаш опцијата автоматски да биде продолжена, корисниците треба да испратат SMS на 181 со текст DNEVEN NET STOP, STOP NEDELA 1GB, STOP NEDELA 200MB, STOP MESEC 1GB или STOP MESEC 3GB за соодветниот интернет пакет.

Сè што ти треба, во еден припејд пакет!

БУКВАЛНО!

Неограничено на социјалните мрежи, интернет, неограничени разговори и SMS

Сакаш незаборавни моментни и возбудлива забава? Сакаш да сурфаш, да четуваш, да споделуваш и да зборуваш бескрајно многу? Новиот месечен припејд пакет има БУКВАЛНО сè што ти треба!

Aктивирај го месечниот припејд пакет XL и добиј неограничено сурфање на социјалните мрежи Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Messenger, Snapchat и WhatsApp, неограничени разговори и SMS-пораки кон сите национални мрежи и 10GB интернет за опуштено сурфање, цел месец, за 499 ден./месечно.

Сите А1 Припејд корисници можат да ги активираат пакетите преку апликацијата Мојот А1 или со испраќање SMS-порака на бројот 1474.

Месечен пакет
S

Неограничени разговори и SMS кон A1 за 30 дена
149 ден./мес.
Повеќе

Месечен пакет

SMS број за активација / деактивација
на бројот 1474

Активирај со SMS текст
S

Деактивирај со SMS текст
STOP S

Месечен пакет
М

Неограничени разговори и SMS кон A1 и 4GB интернет за 30 дена
249 ден./мес.
Повеќе

Месечен пакет

SMS број за активација / деактивација
на бројот 1474

Активирај со SMS текст
M

Деактивирај со SMS текст
STOP M

Месечен пакет
L

Неограничени разговори и SMS кон сите национални мрежи за период од 30 дена
299 ден./мес.
Повеќе

Месечен пакет

SMS број за активација / деактивација
на бројот 1474

Активирај со SMS текст
L

Деактивирај со SMS текст
STOP L

Месечен пакет
XL

Неограничено на социјалните мрежи, неограничени разговори и SMS кон сите нац. мрежи и 10GB за 30 дена
499 ден./мес.
Повеќе

Месечен пакет

SMS број за активација / деактивација
на бројот 1474

Активирај со SMS текст
XL

Деактивирај со SMS текст
STOP XL


Пакетот ќе биде достапен за користење откако корисникот ќе добие потврда преку SMS-порака. Активираниот пакет автоматски се обновува по истекот на неговата валидност доколку корисникот има доволно кредит на припејд сметката.

Кај пакетите што вклучуваат интернет, по искористување на вклучениот интернет во пакетот, корисниците нема да имаат пристап на интернет до истек на валидноста на тековниот пакет, или пак, за да продолжат со користење интернет, можат дополнително да активираат некој од интернет-пакетите – дневен, неделен или месечен пакет. Корисниците истовремено можат да имаат активирано неколку пакети што вклучуваат интернет-сообраќај.

А1 Go Social е неделен пакет со неограничено сурфање на твоите омилени социјални мрежи Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Messenger, Snapchat и WhatsApp. Ослободи ја креативноста и споделувај слики и видеа, гледај и постирај сторис, четувај со пријателите без да трошиш дополнителен интернет. Пакетот А1 Go Social вклучува и дополнителен 1GB интернет.

A1 Go Social

Неограничено за
Facebook, Instagram,
TikTok, Twitter,
Messenger, Snapchat и WhatsApp
119 ден./неделно
Повеќе

A1 Go Social

SMS број за активација / деактивација
на бројот 1499

Активирај
START

Деактивирај
STOP

Пакетот А1 Go Social може да го користиш сè додека имаш најмалку 1MB преостанат мобилен интернет од доделениот 1GB од пакетот А1 Go Social или од друг активиран интернет пакет. Доколку го потрошиш интернетот, активирај нов пакет за да продолжиш да го користиш пакетот А1 Go Social.

Пакетот е достапен за сите А1 припејд корисници. Сите постоечки А1 припејд корисници можат да го активираат пакетот со SMS текст START на 1499 или преку апликацијата Мојот A1. По истекот, пакетот автоматски ќе се реактивира за редовната неделна претплата од 119 денари сè додека корисникот има доволно кредит на сметката.

Корисникот може да провери статус на преостанат интернет од доделениот 1GB дополнителен интернет во пакетот, преку апликацијата Мојот А1 или преку SMS на бројот 1440.

За повеќе информации јави се во Контакт центар на 077 1234.

Пакетот A1 Go Social не важи за интернет сообраќај:

  • остварен со видео повици и VoIP повици преку наведените апликации и
  • остварен преку линк кој води кон содржина која е поставена надвор од наведените социјални мрежи (пр. следење на линк од Facebook кој води кон YouTube содржина не спаѓа во интернет сообраќајот вклучен во пакетот А1 Go Social туку истиот се одзема од вклучениот интернет)

За да се користи пакетот потребно е корисникот да ги има инсталирано апликациите Facebook, Instagram, TikTok, Messenger, Snapchat и WhatsApp или потребно е да се симнат апликациите од Google Play Store или од App Store. Интернет сообраќајот искористен за симнување не е вклучен во пакетот т.е. за симнување ќе се користи дополнителен интернет. Пакетот А1 Go Social важи во Македонија.

Неделни опции за бесплатни разговори

Избери го твојот A1 Припејд пакет, зборувај бесплатно и биди постојано онлајн!

Активирај го твојот A1 Припејд пакет со бесплатна SMS-порака и веднаш ќе можеш да започнеш со долги разговори со твоите пријатели! Лајкувај, постирај и биди секогаш со твоите пријатели на сите социјални мрежи. Супер е да си A1 Припејд и да можеш да бидеш во контакт со сите, слободно!

Периодот на валидност на пакетот се пресметува од моментот на неговата активација.

Неограничено кон А1
и 400 MB

Неограничени минути и SMS кон A1 и 400 MB интернет
99 ден./неделно
Повеќе

Неограничено кон А1
и 400 MB

SMS број за активација / деактивација
на бројот 1480

Активирај
START

Статус
STATUS

Деактивирај
STOP

Неограничено кон сите
и 1GB

Неограничени минути и SMS кон сите нац. мрежи и 1GB интернет
149 ден./неделно
Повеќе

Неограничено кон сите
и 1GB

SMS број за активација / деактивација
на бројот 1483

Активирај
START

Статус
STATUS

Деактивирај
STOP

 

Пакетите се достапни за сите нови и постојни A1 Припејд корисници. По искористување на вклучениот интернет во пакетот, корисниците нема да имаат пристап на интернет до истек на валидноста на тековниот пакет, или пак, за да продолжат со користење интернет, можат дополнително да активираат некој од интернет-пакетите - дневен, неделен или месечен пакет. Корисниците можат истовремено да имаат активирано неколку пакети што вклучуваат интернет сообраќај. За повеќе информации јавете се на 077 1234.

Опции за бесплатни разговори!

Активирај ја твојата опција со бесплатна SMS порака, по што ќе биде повлечен соодветен надомест, а ти веднаш можеш да започнеш со долги разговори со твоите пријатели!

Неделна опција

0 кон A1

Неограничен сообраќај во големата А1 заедница
79 ден./неделно
Повеќе
Неограничен сообраќај во големата А1 заедница

SMS број за активација / деактивација
на бројот 140 100 за A1 Go, A1 Fun i А1 Start и na 181 za Џабест и Mobile припејд

Активирај на 140 100
NEDELA

Активирај на 181
NULA START

Неделна опција

0 кон сите

100 минути кон сите национални мрежи
79 ден./неделно
Повеќе

Опција 0 кон сите

SMS број за активација / деактивација
на бројот 140 101

Активирај
START


Дневна опција со бесплатни минути во A1

Активирај ја Дневната опција и добиј 60 бесплатни минути за разговори кон сите корисници на тарифни модели на A1 за само 19 денари. Бесплатните минути се валидни 24 часа од моментот на активирање на опцијата. За активирање, испрати бесплатен SMS на 140 100 со содржина „DEN". Ќе добиеш SMS-известување дека пакетот е активиран. За проверка на преостанатите минути за бесплатни разговори испрати SMS сo текст „STATUS" на 140 100.

Деактивација

Неколку часа пред истекот на опцијата, ќе добиeш известување по SMS за автоматско продолжување. Доколку не сакаш опцијата автоматски да биде продолжена, одговори со „STOP" на 140100. Истовремено може да се користи само една од опциите за бесплатни минути со тарифен модел на A1.