A1 Combo тарифи

Со попуст за нов уред по Ваш избор

Изберете А1 Combo пакет со интернет за дома, мобилни линии и телевизија и заштедете.

Сите пакети А1 Combo вклучуваат и бесплатна фиксна линија. Дополнително, со А1 Combo добивате попуст за нов уред по Ваш избор.

А1 Combo Ви овозможува флексибилност. Одберете еден од препорачаните А1 Combo пакети.

А1 Combo S

Неограничен интернет
  • до 30/1 Mbps
A1 Xplore TV
Интерактивна телевизија
Бесплатна фиксна линија
749
ден./месечно
2 мобилни линиии
A1 Nova XS
Буџет за нов уред

4.000 ден.

1.647
ден./месечно
Препорачана тарифа

А1 Combo M

Неограничен интернет
  • до 50/3 Mbps
A1 Xplore TV
Интерактивна телевизија
Бесплатна фиксна линија
999
ден./месечно
2 мобилни линиии
A1 Nova M
Буџет за нов уред

18.000 ден.

2.797
ден./месечно

А1 Combo L

Неограничен интернет
  • до 100/5 Mbps
A1 Xplore TV
Интерактивна телевизија
Бесплатна фиксна линија
1.299
ден./месечно
2 мобилни линиии
A1 Nova L
Буџет за нов уред

26.000 ден.

3.397
ден./месечно

 

Важи за склучување на нов или обнова на договор на 24 месеци.

Понудата со наведени интернет-брзини и број на ТВ-канали е достапна на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

За повеќе информации јавете се на 077 1234.