Cтабилен интернет во Вашата компанија

Одберете A1 Net Neo Lite и добијте неограничен интернет со стабилна брзина за Вашата компанија, која не зависи од кабелската достапност на Вашата локација и бесплатно вклучена фиксна линија.

  A1 Net Neo
Lite S
A1 Net Neo
Lite M
A1 Net Neo
Lite L
Месечна претплата ден./месечно 699 ден. 899 ден. 1.299 ден.
Интернет
Вклучен сообраќај Неограничен Неограничен Неограничен
Интернет брзина (download/upload) до 10/1 Mbps до 16/1 Mbps до 40/40 Mbps
Фиксна линија
Фиксна линија без вклучени бесплатни минути вклучена вклучена вклучена

Имате можност да активирате дополнителни пакети за разговори во зависност од потребите на Вашата компанија.

Тарифниот модел A1 Net Neo Lite сe достапни само со договорна обврска на 24 месеци.