A1 Net + A1 TV

A1 Net L + TV L

Неограничен интернет
до 100/5 Mbps
Интерактивна телевизија
A1 Видеотека, бесплатно
Бесплатна фиксна линија
2 ТВ-приклучоци
до 60 канали + избор на
3 дополнителни ТВ-пакети бесплатно
1.599
ден./месечно
Најдобар избор

A1 Net M + TV M

Неограничен интернет
до 50/3 Mbps
Интерактивна телевизија
A1 Видеотека, бесплатно
Бесплатна фиксна линија
2 ТВ-приклучоци
до 60 канали + избор на
2 дополнителни ТВ-пакети бесплатно
1.199
ден./месечно

A1 Net S + TV S

Неограничен интернет
до 30/1 Mbps
Интерактивна телевизија
A1 Видеотека, бесплатно
Бесплатна фиксна линија
1 ТВ-приклучок
до 60 канали
899
ден./месечно

 

Понудата со наведени интернет-брзини и број на ТВ-канали е достапна на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

За повеќе информации јавете се на 077 1234.