Овластени сервисери за дополнителна опрема

 

Apple

ПРОМО
Борис Трајковски 72,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон/Факс: +389 (0)2 3111110
Е-mail: promo@promotel.com.mk


Tellur

ПРОМО
Борис Трајковски 72,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон/Факс: +389 (0)2 3111110
Е-mail: promo@promotel.com.mk


Huawei

ПРОМО
Борис Трајковски 72,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон/Факс: +389 (0)2 3111110
Е-mail: promo@promotel.com.mk


Energizer

ПРОМО
Борис Трајковски 72,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон/Факс: +389 (0)2 3111110
Е-mail: promo@promotel.com.mk


GoExtreme

ПРОМО
Борис Трајковски 72,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон/Факс: +389 (0)2 3111110
Е-mail: promo@promotel.com.mk


MyKi

ПРОМО
Борис Трајковски 72,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон/Факс: +389 (0)2 3111110
Е-mail: promo@promotel.com.mk


YouStar

ПРОМО
Борис Трајковски 72,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон/Факс: +389 (0)2 3111110
Е-mail: promo@promotel.com.mk


FitBIt

ПРОМО
Борис Трајковски 72,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон/Факс: +389 (0)2 3111110
Е-mail: promo@promotel.com.mk


Samsung

ДИТ МОБИКО ДООЕЛ
бул. Партизански одреди 62, мезанин, Локал бр. 2
1000 Скопје, Република Македонија
тел: +389 2 3090060
факс: +389 2 309 00 40

ВИДЕО-ДАТА Сервис центар
Ул.Рузвелтова Бр.72
1000 Скопје, Македонија
тел: +389 2 3101 511
факс:+389 2 3101 511


Forever

ДПТУ Антариас ДООЕЛ
ул. Кузман Јосифовски Питу бр.17
1000 Скопје, Македонија
тел: +3892400984


Junior

ДПТУ Антариас ДООЕЛ
ул. Кузман Јосифовски Питу бр.17
1000 Скопје, Македонија
тел: +3892400984


MaxLife

ДПТУ Антариас ДООЕЛ
ул. Кузман Јосифовски Питу бр.17
1000 Скопје, Македонија
тел: +3892400984


Sandisk

ПРОМО
Борис Трајковски 72
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон/Факс: +389 (0)2 3111110
Е-mail: promo@promotel.com.mk


SETTY

ДПТУ Антариас ДООЕЛ
ул. Кузман Јосифовски Питу бр.17
1000 Скопје, Македонија
тел: +3892400984


Kingstone

ДПТУ Антариас ДООЕЛ
ул. Кузман Јосифовски Питу бр.17
1000 Скопје, Македонија
тел: +3892400984


Garmin

НАВИГАТОР ИТС ДООЕЛ
бул. Партизански Одреди бр. 107
1000 Скопје
тел: +389 78 306 200