Безбедносни решенија

Во глобалниот свет, сигурносните ризици како ransomware и crypto-malware не вршат дискриминација помеѓу мали и големи компании. A1 Ви нуди можност за намалување на потребата од едуцирање на сопствените вработени и намалување на потребата од капитални инвестиции во безбедносна опрема. Со тоа истовремено овозможува зголемување на ефикасноста на Вашите вработени (на пр. блокирање на достапноста на страниците за друштвени мрежи или Youtube).

Услугата Ви овозможува:

 • Значајно намалување на ризикот и штетата од cyber напад
 • Едноставно користење без потреба од познавање на информатички технологии
 • Оптимален сооднос на цената и квалитетот
 • Фокус на Вашата примарна дејност

Услугата A1 Cloud Firewall е нaпредно решение базирано на Checkpoint од нова генерација на firewall заштита (Next Generation Firewall) кој врши филтрирање на интернет сообраќај низ повеќе OSI слоеви (layer). Со цел да постигнете максимално ниво на заштита на Вашата инфраструктура и работни станици, се препорачува користење на A1 Cloud Firewall со антивирусно решение од нашата понуда.

Услугата Ви ги овозможува следните функционалности:

 • Web filtering
 • Антивирусна заштита
 • Контрола на апликации
 • Инспекција на SSL сообраќај

A1 Cloud Firewall е сместен во најсовремениот A1 дата центар и истиот преставува сигурносна бариера помеѓу Вашата мрежа и интернет.

Согледајте ги можните ризици навреме
и заштитете се од хакерски напади

Во денешно време компаниите се соочуваат со зголемени предизвици, пред сè во областа на безбедноста на информациите. Така, на пример, еден хакерски напад се случува на секои 39 секунди, односно одреден информациски систем е изложен на ризик приближно 2.244 пати на ден. Откривањето на слабостите на системот е секако еден од најдобрите начини да се дејствува пред да се случи потенцијален напад врз инфраструктурата на компанијата.

Услугата Offensity е наменета токму за тоа!

Offensity Security Monitoring претставува автоматизирано решение за откривање потенцијални слабости и слабости во инфраструктурата и му дава можност на корисникот да ја види целосната слика за ранливоста на целата ИТ-околина што напаѓачот (хакер) би можел да ја искористи за планирање и за спроведување хакерски напад.

Услугата Ви овозможува:

 • Целосно автоматизирано скенирање, без потреба од локална инсталација
 • Скенирање на ризиците достапни преку интернет за дадениот домен
 • Континуирано скенирање на инфраструктурата, постојани проверки за нови ранливости што се појавуваат
 • Прегледни извештаи за сите откриени ранливости, класифицирани според нивото на ризик
 • Конкретна препорака како да се намалат откриените ранливости

Offensity редовно ја скенира Вашата јавна интернет-инфраструктура и ги детектира и дава извештаи за сите идентификувани ризици, и вклучува скенирање на ранливоста на мрежата и на веб-апликациите, безбедност на ДНС (Domain Name System), протекување податоци, проверка доколку системите се појавуваат на црните списоци и друго.

Покрај тоа, Offensity исто така мониторира податоци од безбедносен карактер (е-мејл, кориснички имиња, лозинки и сл.) кои се поврзани со Вашите домени, а се достапни на интернет.

Услугата Ви дава извештаи за идентификуваните ризици, нивна класификација според нивото на ризикот (од нискоризични до критични), и исто така дава потребни информации за да бидат ризиците отстранети, меѓутоа услугата самата не ги отстранува идентификуваните ризици и ранливости. Ваша одговорност е да ги прегледате идентификуваните ранливости и да ги отстраните.

Искусете ги предностите на Offensity на тест dashboard:

Интерактивно демо

Пакети и цени

  Offensity Professional Offensity Professional 1-год Offensity Enterprise
Месечна претплата (МКД без ДДВ) 24.000,00 18.000,00 Индивидуална понуда во зависност од потребите на корисникот (за >100 поддомени)
Месечна претплата (МКД со ДДВ) 28.320,00 21.240,00
Број на кориснички профили 5 5
Број на интернет-домени 5 5
Број на поддомени 100 100
Времетраење на договорната обврска - 12 месеци*
*доколку корисникот не побара деактивација на услугата, по истекот на периодот на договорната обврска, договорот автоматски се обновува на нови 12 месеци

Базата на Offensity со информации за познати интернет безбедносни пропусти и ранливости се ажурира постојано како што се појавуваат нови ранливости, меѓутоа и покрај тоа не може да се гарантира дека Offensity може да ги препознае сите нови и постојни ранливости или, пак, дека корисникот не може да стане цел на хакерски напад и покрај тоа што ги има отстрането ранливостите препознаени од Offensity.

Услугата Offensity е обезбедена од компанијата А1 Дигитал, која е член на А1 Телеком Австрија Групацијата. Со активација на услугата Offensity, корисникот дополнително влегува во договорен однос и со А1 Дигитал, при што корисникот е должен да се придржува до Условите за користење на услугата Offensity, кои се достапни на интернет-страницата на А1 Дигитал.

дел од нашите клиенти