Активирајте Е-сметка

Со услугата Е-сметка Вашите месечни сметки ќе ги добивате електронски на Вашата е-мејл адреса, брзо, безбедно и секогаш навреме, наместо во хартиена форма.

За Е-сметка

Со активација на услугата Е-сметка, на Вашата е-мејл адреса ќе добиете:

  • Број на сметка и износот на Вашата месечна сметка
  • PDF документ од Вашата месечна сметка
  • Сметката ќе може да ја платите онлајн од каде било, само со еден клик!
Бизнис корисниците можат да активираат Е-сметка со давање согласност за електронска сметка на следниот начин.

Активирајте Е-сметка

Пополнете ги полињата: