Ви благодариме за Вашата доверба!

Со користење на A1 услугите, Вие добивате повеќе придобивки и заштедувате. Уживајте во услугите кои Ви овозможуваат целосно комуникациско искуство.

Со почит,
Ваш A1

Активирајте електронска сметка и плаќајте ги сметките онлајн, преку нашата веб страница или преку мобилната апликација Мојот A1 и заштедете време.

Преземете ја бесплатно Мојот А1 мобилната апликација: