Корисничка поддршка

Купив хартиен ваучер и истиот е оштетен. Што да направам?

Кога бројот на хартиениот ваучер е оштетен, потребно е да го приложите во најблиското А1 продажно место или да се достави слика од оштетениот ваучер по е-маил на kontakt@A1.mk .

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања