ISO сертификација

Да им обезбедиме на нашите клиенти највисок квалитет, безбедност и најновo техничко знаење, А1 Македонија ДООЕЛ Скопје е сертифицирана според следниве стандарди:

  • 9001:2015 – СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ
  • 14001:2015 – СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
  • 27001-2013 – СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЈА
  • 20000-1:2018 – СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСИ
  • 22301:2019-BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEM
  • 45001:2018-OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
  • 27018:2019-INFORMATION TECHNOLOGY — SECURITY TECHNIQUES—Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors