A1 Cloud Messaging - Апликација за масовно испраќање на SMS, Viber и е-мејл пораки

A1 Cloud Messaging е софтверско решение засновано на веб-платформа кое е наменето за правни лица, односно компании и институции кои имаaт потреба за масовно испраќање на SMS, Viber и е-мејл пораки.

Преку апликацијата A1 Cloud Messaging, на корисникот му се достапни следните пакети, односно модули за испраќање на пораки:

Модул за масовно испраќање на SMS пораки

Овој модул овозможува масовно испраќање на SMS-пораки од страна на корисникот за свои цели, во рамки на телекомуникациските оператори во Македонија.

Promo Offer

Activate the Bulk Texting Module in the period between 08.04.2020 and 30.06.2020 and get the service without monthly rate, throughout the entire validity of your service agreement, until the termination of the service agreement.

Monthly fee Price (den.)
Bulk Texting Module

500

den. no VAT included

No SMS's included in the subscription

 

Fee applicable accordance to the monthly volume of text messages sent Rate per text messages (den.)
Up to 5.000 1,00
5.001 - 10.000 0,8
10.001 - 100.000 0,74
100.001 - 300.000 0,68
300.001 - 500.000 0,62
500.001+ 0,59

Разговорите се тарифираат на минута, а интернетот се тарифира на секои 10 KB.

Модул за масовно испраќање на пораки преку апликацијата Viber

Модулот за масовно испраќање пораки преку апликацијата Viber му овозможува на корисникот да праќа пораки до другите корисници на апликацијата Viber. При користење на овој модул, корисникот на услугата се обврзува да ги почитува Условите за користење кои ги пропишува Viber.

Модул за масовно испраќање на е-мејл пораки

Овој модул овозможува масовно испраќање на е-мејл пораки од страна на корисникот на услугата до е-мејл адреси добиени од крајните корисници.

Part of our clients