Корисничка поддршка

Само што ја поврзав опремата (модемот), а немам никаков сигнал ниту интернет?

При првото вклучување на уредот за интегриран пристап доколку е следено упатството за правилно поврзување на опремата потребно е уредот да се остави да мирува вклучен 15-20 минути за да може да почнат со функционирање двете услуги - фиксна телефонија и интернет.


Во случај на тешкотии при поврзувањето Ве молиме јавете се во контакт центарот на бројот 077 1234.
 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања