Корисничка поддршка

Која технологија се користи во Lite пакетите?

Lite пакетите во делот на фиксен интернет се достапни преку ADSL технологија. A1 Net Lite Neo L пакетот е достапен преку оптичка технологија. Брзината на пристап на интернет услугата зависи од повеќе фактори како што се брзината на веб сајтот на којшто пристапувате конфигурацијата и состојбата на Вашиот компјутер и др.


Во случај да не може да се постигне максималната брзина дефинирана со пакетот, oператорот ќе ја испорача највисоката можна брзина.


Lite пакетите во делот на дигитална телевизија се достапни преку DVB-T технологијата при што приемот на телевизиски сигнал зависи од покриеноста во регионот каде што се користи уредот.


Видете ја мапата на покриеност за DVB-T.


По активација на услугите ќе Ви биде издаден DVB-T ресивер, кој за да го користите ќе треба да го поврзете со надворешна антена.
 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања