Корисничка поддршка

Како да добијам детална сметка?

Детален приказ за реализираниот сообраќај можете да проверите преку „Мојот А1“ со најава:

  • на мобилната апликација „Мојот А1“ во делот „Сметки“
  • на веб-порталот „Мојот А1“ во делот „Мои сметки“

Детална сметка (хартиена форма) може да се издаде во најблискиот А1 продажен салон, со лично поднесено барање од корисникот.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања