Корисничка поддршка

Како да добијам детална сметка?

Детален приказ каде што имате целосен преглед на издадените сметки од последните 12 месеци, и детален преглед (повици и настани) на сметките издадени во последните 5 месеци можете да проверите преку „Мојот А1“ со најава:

• на мобилната апликација „Мојот А1“ во делот „Сметки“; или
• на веб-порталот „Мојот А1“ во делот „Мои сметки“.

Детална сметка (хартиена форма) може да се издаде во најблискиот А1 продажен салон, со лично барање поднесено од страна на носителот на договорната обврска.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања